Key Votes

S AMDT 2348 - Medicaid Generic Drug Amendment - Key Vote